1. Wspaniały Ojcze do Ciebie młodzież

biegnie o pomoc w trudzie i w trosce,

a Ty pomagasz nam.

I patrzysz na nas czułym spojrzeniem,

pragniesz pomagać swoim ramieniem,

bo Ty nadzieją nam.

Ref. Tyle lat już kochasz, kochasz nas nieustannie,
        serce otwierasz dla bliźniego, dla mnie,
        jesteś nam prawdą, drogą do Boga.

2. Ojcze Święty my przychodzimy
o wstawiennictwo Ciebie prosimy,
bo Ty ostoją nam.
Ty nam podajesz pomocną rękę,
z życia usuwasz grzechu udrękę,
bo Ty ratunkiem nam.

Ref. Tyle lat już kochasz, kochasz nas nieustannie,
        serce otwierasz dla bliźniego, dla mnie,
        jesteś nam prawdą, drogą do Boga.