Kontakt

ADRES:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim
Jawornik Polski 209, 37-232 Jawornik Polski
woj. podkarpackie, powiat przeworski
NIP  794-174-95-50
REGON  000663203

TELEFON / E-mail

(16) 6514079 / sp_jawornik@poczta.onet.pl

Organ Prowadzący: Gmina Jawornik Polski

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Romana Dubas – Dyrektor Szkoły

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Adam Mitał – kontakt e-mail: iod_sp_jawornik@onet.pl

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim i wychowanków są dostępne u Administratora Danych Osobowych.

DANE DO FAKTURY:

NABYWCA:
Gmina Jawornik Polski, Jawornik Polski 30, 37-232 Jawornik Polski, NIP: 794-170-33-41

ODBIORCA/PŁATNIK:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim, Jawornik Polski 209, 37-232 Jawornik Polski