20 października 2023r. delegacja w osobach: dyrektor szkoły – Romana Dubas, ksiądz katecheta – Paweł Jakubczyk i pani pedagog – Katarzyna Fudali, uczestniczyła z zjeździe rodziny szkół w Kraczkowej. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą, której przewodniczył J.E. Arcybiskup Adam Szal.
W domu Jana Pawła II obejrzeliśmy otwartą wystawę rzeźb Władysława Dudka. W szkole uczniowie zaprezentowali program artystyczny, który przybliżał  postać św. Jana Pawła II oraz drogowskazy, które nam przedstawiał zgodnie z hasłem „Razem na ścieżce miłości ku świętości”.