W ubiegłym roku szkolnym uczniowie klasy IV uczestniczyli w projekcie Podkarpackiego Kuratora Oświaty ,,SP! Serce i Pomoc” , którego celem jest przyjazne przejście na II etap
edukacyjny. Bycie czwartoklasistą wiąże się ze spełnianiem oczekiwań wielu nauczycieli ,
wdrażaniem młodego człowieka do samodzielnego rozwoju i samokształcenia, zdobywaniem
wiedzy z podziałem na przedmioty. Zaplanowane działania projektowe ułatwiły uczniom
naszej szkoły adaptację do nowej sytuacji. Z radością informujemy, że po pierwszym roku
realizacji projektu Pani dyrektor Romana Dubas odebrała w dniu 29 września Certyfikat I
stopnia od Podkarpackiego Kuratora Oświaty.