W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do konkursu Odblaskowa Szkoła, organizowanego przez Komendę Wojewódzką policji
w Rzeszowie.
Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych ,lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe oraz promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza dzieci szkól podstawowych.

Propagując cele konkursu “Odblaskowa Szkoła” nas uczniowie odwiedzili seniorów w DPS w Hucisku Jawornickim, gdzie przeprowadzono prelekcję na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym zwracając szczególną uwagę na noszenie  odblasków .Na zakończenie spotkania uczniowie rozdali seniorom opaski, breloczki i kamizeli odblaskowe. Uwieńczeniem spotkania był występ zespołu tanecznego “Zatańczeni” który tworzą uczniowie naszej szkoły.
Ewa Pelc