Dożywianie dzieci w szkole Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim informuje, iż od 01.09.2023 można złożyć wniosek w sprawie refundacji kosztów dożywiania dzieci w szkole na rok szkolny 2023/2024.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy na osobę w rodzinie wynosi 1200,00 zł netto.

Do wniosku należy dołączyć:

– w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z Urzędu Pracy (za pośrednictwem GOPS)

– osoby pracujące lub renciści/ emeryci – zaświadczenia o dochodach netto z miesiąca sierpnia 2023 roku.

– rolnicy – zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu i wysokości pobranych świadczeń w miesiącu sierpniu 2023

– zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu lub nie posiadaniu gospodarstwa rolnego

– osoby pracujące dorywczo – oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o wysokości uzyskanego dochodu w miesiącu sierpniu 2023

– działalność na zasadach ogólnych

– rozliczenie PIT za rok 2022- działalność na ryczałcie – oświadczenie o dochodzie za miesiąc sierpień