Szanowni Państwo

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny organizuje pierwsze z cyklu webinarium
dla rodziców i opiekunów dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.
Tematyka zaplanowanego spotkania dotyczyć będzie zakupu prawidłowego plecaka i organizacji
miejsca pracy i nauki przyszłego ucznia.
Tematy, które będą poruszane to m. in.:
 „Miejsce nauki przyjazne dziecku” – Pani Ewa Pitrus, Kierownik Oddziału Higieny Dzieci
i Młodzieży, WSSE w Rzeszowie,


 „Co należy wiedzieć przed zakupem tornistra?” – Pani Ewa Pitrus, Kierownik Oddziału Higieny
Dzieci i Młodzieży WSSE w Rzeszowie,


 parę słów o kampanii „Problem wagi ciężkiej” – Mateusz Radko, Starszy asystent Oddziału
Oświaty Zdrowotnej i Komunikacji Społecznej WSSE w Rzeszowie.


Spotkania odbędą się w dwóch terminach do wyboru:
 21 sierpnia br. (godz. 10.00)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MzA1ZTlhNWUtZGZhMS00ZTYyLTlhZWUtODlkOWNjODg0MmY1%40t
hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbe0b6a4-29c2-4378-8990-
650e2e728074%22%2c%22Oid%22%3a%22ed737ae4-5205-4eef-b51e-280140144149%22%7d


 23 sierpnia br. (godz. 17.00)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Zjk2OWM0M2UtYzQwNS00YTY1LTg1M2YtNTRiM2YxYzJhZmFh%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbe0b6a4-29c2-4378-8990-
650e2e728074%22%2c%22Oid%22%3a%22ed737ae4-5205-4eef-b51e-280140144149%22%7d
Bardzo proszę o rozpropagowanie informacji o webinarze wśród rodziców i opiekunów dzieci
uczęszczających do Państwa placówek.

PODKARPACKI PAŃSTWOWY
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
dr inż. Adam Sidor