Wspaniały sukces w ramach prowadzonego w szkole programu Szkolnej Kasy Oszczędności. Otrzymaliśmy wyróżnienie Narodowego Banku Polskiego za udział w programie Złote Szkoły NBP oraz nagrodę 2000,00 zł za najlepiej wykonane zadanie III edycji w kategorii szkół podstawowych.

Podejmowanie działania przez SKO przynoszą nam wiele radości, satysfakcji oraz są wysoko cenione w konkursach krajowych, za co bardzo serdecznie dziękujemy.