Dzień 27.04.2023r. w naszej szkole był ważny, świąteczny i wyjątkowy. Obchodziliśmy Święto naszego Patrona – Św. Jana Pawła II. Jesteśmy dumni, że od 28 lat to On jest Patronem naszej szkoły.

Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się mszą św. odprawianą w kościele parafialnym, której przewodniczył ks. Bp Krzysztof Chudzio. Po skończonej mszy św. uczniowie wraz z opiekunami i zaproszonymi gośćmi udali się do szkoły na uroczystą akademię, która rozpoczęła się przemówieniem pani dyrektor Romany Dubas.

Montaż słowno- muzyczny pt. „Droga do świętości” przedstawili uczniowie klas Va, Vb oraz VIIIa, w którym przybliżyli postać Jana Pawła II jako zwykłego człowieka, który zrealizował powołanie do świętości. Przedstawienie uświetnił śpiew uczniów dzieci z klas I i III. Program artystyczny wzruszył wszystkich zebranych – społeczność szkolną i zaproszonych gości. Mali artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Następnie głos zabrali: bp Krzysztof Chudzio, który docenił zaangażowanie nauczycieli, dzieci i rodziców w trud wychowania. Biskup przyznał, że gdyby mógł przyznać nagrodę specjalną, to naszej szkole przyznałby medal – „Szkoły the best”.

Wójt Gminy Jawornik Polski Stanisław Petynia docenił wysoki poziom artystyczny przedstawienia i zapewnił o dalszej współpracy samorządu ze szkołą. W tym dniu Pan Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy panem Markiem Makarskim przekazali symboliczny klucz do autobusu elektrycznego, który będzie służył naszym uczniom. Wszyscy z radością podeszli, aby zobaczyć ten niezwykły prezent.

Za przygotowanie części artystycznej odpowiedzialni byli p. Marta Piątek, p. Justyna Pawełek. p. Ewa Pelc, p. Anna Drelinkiewicz, p. Katarzyna Fudali, ks. Paweł Jakubczyk.