Organizatorem Konkursu było SK PCK działające w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim. Konkurs został zorganizowany, ponieważ nasza szkoła bierze udział w projekcie Caritas Polska
o nazwie „Szkoła Szkole”. Jest to inicjatywa objęta patronatem honorowym Ministra  Edukacji i Nauki i jest odpowiedzią Caritas  Polska na dramatyczną sytuację humanitarną w Syrii.  Celem programu jest zebranie funduszy w polskich szkołach na odbudowę i remont szkół w Aleppo. Zaplanowaliśmy ten konkurs na okres Wielkiego Postu, ponieważ jest to wyjątkowy czas w roku, w którym stawiamy przed sobą różne wyzwania – postanowienia wielkopostne. Mają one nie tylko uczynić nas lepszymi ludźmi, ale też przybliżyć nas do drugiego człowieka. Chcieliśmy więc uwrażliwić uczniów na sytuację ich rówieśników w różnych zakątkach świata, spróbować wdrażać ich od najmłodszych lat do umiejętności dzielenia się z drugim człowiekiem, kształtować postawy odpowiedzialności społecznej, no i podjąć próbę zebrania dodatkowych funduszy na odbudowę konkretnych szkół, które są pod opieką Caritas Polska. 

Założenia organizacyjne 

1.  Konkurs przeznaczony był dla klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Jaworniku Polskim.

2.   Czas trwania: od 16.03.2023r. do 04.04.2023r.

3. Konkurs zakładał, że uczniowie w czasie jego trwania odkładają z każdego dnia od poniedziałku do piątku po 1 złotówce dziennie dla rówieśnika z Bliskiego Wschodu.

Laureatami konkursu została klasa II szkoły podstawowej, dla której w nagrodę  za zajęcie I miejsce zostanie zorganizowany po uzgodnieniu z Panią Dyrektor mgr inż. Romaną Dubas i za zgodą Wójta Gminy Jawornik Polski Pana mgr Stanisława Petyni gratisowy wyjazd i gra
w kręgle w Dworskiej Przystani w Hadlach Szklarskich, za co bardzo serdecznie dziękujemy, że mogliśmy w ten sposób nagrodzić najbardziej zaangażowanych w akcję uczniów za ich WIELKIE SERDUSZKA , za zrozumienie dla organizowanej przez szkołę inicjatywy i otwarcie się na drugiego człowieka, pomoc nieznanemu sobie rówieśnikowi.

Zarówno kwota zebrana podczas konkursu, jak i kiermaszu  zostały przekazane przelewem na wskazane przez Caritas konto. Potwierdzenie znajduje się w dokumentacji szkoły.
Dziękuję rodzicom zaangażowanych uczniów oraz  wychowawcom klas: Pani mgr Małgorzacie Kojder, Pani mgr Justynie Pawełek i Pani mgr Irenie Zgłobickiej za pomoc w przeprowadzeniu tej zbiórki funduszy dla uczniów z Syrii.

Opiekun SK PCK
                                                                                                                               Agata Warchoł-Suberlak