„Dziel się Uśmiechem” program edukacyjny, który powstał w wyniku współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża i firmy Mars Polska, a do którego również włączyły się Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej jest realizowany w naszej szkole. Celem projektu jest edukacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej. Podjęliśmy się tego zadania, ponieważ jesteśmy przekonani, że prozdrowotna edukacja uczniów prowadzona od najmłodszych lat jest kluczem do budowy właściwych nawyków w przyszłości.  Zajęcia realizują podstawę programową I etapu  edukacyjnego: klasy I-III. Podczas zajęć uczniowie korzystali z wybranych stron zeszytu ćwiczeń „Dziel się Uśmiechem”, kart pracy, prezentacji multimedialnych, a treści programowe, które przeplatały się z różnorodnymi aktywnościami i zadaniami, angażowały dzieci i sprawiały, że w łatwy sposób przyswajały one wiedzę. Aby kształtować postawy prozdrowotne i utrzymać zainteresowanie higieną jamy ustnej dziewczynki  z klasy 5b Nikola G., Eliza S. i Zosia S., zaangażowane przez opiekuna SK PCK w realizację projektu przygotowały dodatkowe materiały na zajęcia dla swoich młodszych koleżanek i kolegów.

                                                                                                Opiekun SK PCK mgr Agata Warchol-Suberlak