Drodzy Nauczyciele i Opiekunowie,
„Bezpieczna szkoła Krokodylka Tirka” zaprasza uczniów, wraz z wychowawcami, do udziału w  konkursie! Stwórzcie w klasie ekipę filmową, nagrajcie krótką opowieść o wybranych zasadach bezpieczeństwa na drodze, wygrajcie nagrody dla klasy i szkoły!

Zasady konkursu „Moja szkoła ambasadorem bezpieczeństwa w ruchu drogowym”
Stwórzcie ekipę filmową w klasie. Chcemy, aby każdy z uczniów zaangażował się w produkcję filmu i miał swoją rolę w tym procesie. Dzieci mogą zostać scenarzystą, reżyserem, scenografem, aktorem, kamerzystą, statystą.

A Wy, Wychowawcy, zostańcie PRODUCENTEM filmu!!!Forma filmów może być dowolna: piosenka, wywiad, uliczna ankieta, pantomima, film fabularny, teatr kukiełkowy, a nawet space opera! Nagrajcie czymkolwiek: komórką, kamerą, aparatem. Dziecięca wyobraźnia nie zna przecież granic! Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas 0-1 i klas 2-3.

Start konkursu: 21 kwietnia
Ostateczny termin nadesłania prac: 31 maja
Ogłoszenie zwycięzców: 20 czerwca
Szczegóły oraz regulamin znajdziesz pod linkiem:https://www.gov.pl/web/gitd/konkurs-filmowy

Dla najlepszych zespołów przewidziano nagrody:
Za I miejsce: miasteczko ruchu drogowego i trzy rowery dla szkoły oraz kaski rowerowe dla wszystkich dzieci ze zwycięskiej klasy.
Za II miejsce: trzy rowery dla szkoły oraz kaski rowerowe dla wszystkich dzieci z klasy.
Za III miejsce: dwa rowery dla szkoły oraz zestaw ochraniaczy na kolana i łokcie dla wszystkich dzieci z klasy.
Dla 100 najszybszych zespołów przewidziano upominki.

zgoda na przetwarzanie danych – opiekun zespołu

zgoda na przetwarzanie danych – uczestnik

formularz konkursu