W dniu 30.03. 2023r. odbyły się w naszej szkole zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadził je wykwalifikowany ratownik medyczny Pan Damian Budnik w asyście strażaków z OSP w Jaworniku Polskim: Pana Kamila Warchoła, Pana Mateusza Zgłobickiego i Artura Jamrozika. Zajęcia odbyły się w 3 grupach wiekowych. Najpierw w spotkaniu uczestniczyły dzieci z klas 1-3, później 4-6, a następnie uczniowie najstarsi czyli klasy 7-8. Głównym celem spotkania było przekazanie uczniom informacji na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Pan Damian wyjaśnił na czym polega jego praca oraz zaznajomił dzieci z używanymi przez niego w pracy tak jako ratownik jak i strażak, akcesoriami. Największą uwagę przykuł niewątpliwie szkoleniowy sprzęt medyczny, czyli Defibrylator AED. Ratownik wspólnie ze strażakami demonstrował i objaśniał nam , jak działa, do czego służy. Obecnie jedynym sposobem na przywrócenie prawidłowego rytmu serca w momencie zatrzymania krążenia jest właśnie użycie AED. Pan ratownik nadmienił, że jedno takie urządzenie znajduje się na terenie m.in. naszej miejscowości tj. w Urzędzie Gminy Jawornik Polski, a drugie w placówce OSP również w Jaworniku Polskim. Podczas pogadanki uczniowie młodsi dowiedzieli się, a starsi przypomnieli sobie, jak należy postępować zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Uczyli się jak sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej, pamiętając w pierwszej kolejności o sprawdzeniu czy oni jako ratujący są bezpieczni, a także co zrobić w przypadku krwotoków lub złamań. Po zapoznaniu się z najważniejszymi informacjami odbyły się praktyczne warsztaty dla każdej grupy wiekowej. Dzieci z dużym zaangażowaniem w nich uczestniczyły. W grupach, po kolei każdy uczeń miał możliwość według wskazówek zaproszonych gości wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach, bandażowania ran oraz usztywniania złamanych kończyn. Tego typu zajęcia mają dla nas ogromnie znaczenie, ponieważ uczą umiejętności, które mogą uratować czyjeś życie. Tym bardziej jesteśmy panu ratownikowi i panom strażakom wdzięczni za poświęcony czas, podzielenie się z nami wiedzą i doświadczeniem oraz cenne wskazówki, za uwrażliwianie na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i konieczność niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.  Dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Pozdrawiamy J

Opiekun SK PCK

Agata Warchoł-Suberlak