Po raz trzeci szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu Złote Szkoły NBP, popularyzującym wiedzę ekonomiczną w środowiskach szkolnych. Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Program aktywizuje nauczycieli i uczniów do podejmowania zespołowych inicjatyw na rzecz swojej szkoły i najbliższego otoczenia przybliżających zagadnienia ekonomiczne w nowatorski i przystępny sposób. Zespoły nazwane Drużynami Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej ubiegają się o tytuł „Złotej Szkoły NBP”, wykonując określone w programie zadania. Temat przewodni programu to: „Poznajemy Bank Centralny”. W realizowanych zadaniach poruszone były następujące zagadnienia:

1. Funkcje Banku Centralnego

2. Stabilizacyjna rola polityki pieniężnej

3. Narodowy Bank Polski. Czym jest i jakie pełni funkcje?

4. W jaki sposób NBP dba o jakość i bezpieczeństwo polskich banknotów?

5.Znaczenie własnej waluty i autonomicznej polityki pieniężnej

6. Polski złoty. Czynnik wzrostu i stabilności

            Projekt zobowiązywał do wykonania trzech zadań: lekcja z ekonomią, debata szkolna i warsztat uczniowski. Zadania z powyższych tematów zostały przeprowadzone w klasach III, IV, Vb, VI, VII, VIIIa i VIIIb, podczas lekcji matematyki, fizyki, historii, wosu, zajęć z wychowawcą oraz doradztwa zawodowego.W czasie prowadzonych zajeć uczniowie dowiedzieli się, co to jest bank centralny, poznali jego funkcje oraz zadania, nauczycli się rozpoznawać autentyczność pieniędzy oraz dowiedzieli się jak powstają banknoty. Podczas lekcji uczniowie pracowali w grupach co wymagało od nich wspólnych wysiłków, współpracy, współdziałania, udzielania sobie pomocy i pełnienia różnych funkcji.   Metody pracy były zróżnicowane w formie krótkich prac projektowych, praca w grupach czy lekcja odwrócona. Kładziony był nacisk na przygotowanie praktyczne. W zaplanowanych grach, scenach i zadaniach to uczniowie byli głównymi bohaterami. Chętnie brali udział w zajęciach, pracowali z zaangażowaniem a także dla wielu z nich ciekawą alternatywą dla tradycyjnych lekcji były zajęcia z ekonomii.

Warsztaty z reguły prowadzone były przez Drużynę Ambasadorów w formie cyklicznych spotkań.  Zadania opierały się na materiałach(broszurach) udostępnionych w programie Złote Szkoły NBP. Oprócz tego Drużyna Ambasadorów wykorzystywała filmy edukacyjne powiązane z tematem przewodnim. Przygotowania do warsztatów odbywały się pod okiem opiekunów zgłoszonych do programu, którzy udzielali wskazówek oraz pomagali w przygotowaniu materiałów do zajęć oraz niekiedy pomagali w prowadzeniu tych warsztatów. Stosowane metody i środki były zróżnicowane tak aby uczniowie z zaciekawieniem nabywali wiadomości z zakresu edukacji ekonomicznej. Do efektów tej pracy można zaliczyć nabycie przez uczniów nowych wiadomości, nowych doświadczeń oraz wiele ciekawych materiałów powstałych w czasie realizacji projektu. Uczniowie tworzyli grafiki, infografiki, prezentacje oraz filmy na miarę swoich możliwości.

            Podsumowując, z dużą satysfakcją możemy stwierdzić, że wszystkie działania związane z projektem poszerzyły wiedzę naszych uczniów z zakresu edukacji ekonomicznej. Zarówno lekcje, warsztaty oraz debaty i spotkania z ekspertami przez wszystkich uczestników programu będą miło wspominane a cenne wskazówki oraz doświadczenia z czasem zaprocentują w życiu osobistym i zawodowym.