Kontynuujemy program edukacyjny: „Dziel się Uśmiechem” prowadzony przez Polski
Czerwony Krzyż i MARS Polska wraz z partnerami merytorycznymi: Polskim Towarzystwem
Stomatologicznym, Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej. Dla najmłodszych
uczniów naszej szkoły zostały przeprowadzone kolejne zajęcia edukacyjne przez opiekuna SK
PCK i należących do niego uczniów. Na zajęciach korzystaliśmy z materiałów dydaktycznych,
przygotowanych i przesłanych do naszej szkoły przez w/w instytucje. Uczniowie klas 1-3
dowiedzieli się m.in., jak zbudowany jest ząb oraz nauczyli się, jak dbać o zęby i zapobiegać
próchnicy w czterech prostych krokach, aby zawsze mieć piękny uśmiech.
Materiały dydaktyczne stworzone przez Mars i Polski Czerwony Krzyż we współpracy
z ekspertami z PTS i PTSD stanowiły atrakcyjną pomoc w przeprowadzeniu zajęć i bardzo
ucieszyły i zaciekawiły dzieci. Na kolejnych z zajęć oprócz wykorzystania w/w materiałów ucz.
kl.5b Maja W. i Zuzia P. przygotowały dodatkowo dla młodszych koleżanek i kolegów do
rozszyfrowania łamigłówkę oraz test wiedzy o zębach, na podst. których dzieci mogły
sprawdzić, co już udało im się zapamiętać, co już wiedzą nt. swoich ząbków, jak prawidłowo
o nie dbać i czego unikać, a co warto robić, by mieć zdrowy i piękny uśmiech.
Opiekun SK PCK
mgr Agata Warchol-Suberlak