Realizujemy w naszej szkole program edukacyjny: „Dziel się Uśmiechem”. Program
ten od 2013r. prowadzi Polski Czerwony Krzyż i MARS Polska wraz z partnerami
merytorycznymi: Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, Polskim Towarzystwem
Stomatologii Dziecięcej. Działania edukacyjne mają utrwalać u dzieci właściwe nawyki oraz
zmniejszać skalę problemu próchnicy u najmłodszych. Ich realizacji w ramach akcji podjęło
się SK PCK. Na jednych z pierwszych zajęć w początkowych miesiącach trwania programu,
opiekun SK PCK zapoznał dzieci z programem i działaniami, których wspólnie będą się
podejmować. Następnie dwie uczennice z klasy 8a Ola S. i Zuzia O. m.in. zaprezentowały
młodszym koleżankom i kolegom przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną oraz
filmik edukacyjny wprowadzając w temat prawidłowego dbania o higienę jamy ustnej.
Następnie po otrzymaniu materiałów dydaktycznych stworzonych przez Mars i Polski
Czerwony Krzyż we współpracy z ekspertami PTS oraz PTSD zostały przeprowadzone kolejne
zajęcia już z ich wykorzystaniem. Dzięki inicjatywie najmłodsi uczniowie klas 1-3 dowiadują
się, jak dbać o ząbki i tym samym zapobiegać ich próchnicy. Do działań edukacyjnych została
również zaproszona przez opiekuna SK PCK nasza szkolna higienistka p. E. Cynk-Bielec, która
przeprowadziła fluoryzację zębów wśród uczniów.

Opiekun SK PCK
mgr Agata Warchol-Suberlak