28 października 2022 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów klasy I. W uroczystości brali udział uczniowie klas 1-3, pani dyrektor, rodzice oraz nauczyciele. Najpierw odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy pierwszej oraz wspierających ich starszych kolegów z klasy 3. Całość przygotowały i czuwały nad jej przebiegiem panie M. Żak i A. Kędzior.

Następnie, przed sztandarem szkoły uczniowie klasy pierwszej ślubowali godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Od tej chwili stali się oni nowymi członkami naszej wielkiej szkolnej rodziny! Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, słodycze i drobne upominki.

Pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów!