20 października 2022 roku przedstawiciele naszej szkoły w osobach: dyrektor Romana Dubas, pedagog Katarzyna Fudali i ks. katecheta  Paweł Jakubczyk  uczestniczyli w VII Zjeździe Rodziny Szkół noszących imię św. Jana Pawła II w szkole podstawowej w Warze. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego pod przewodnictwem Jego ekscelencji ks. Arcybiskupa Adama Szala. Na dziedzińcu szkolnym  pod pomnikiem Jana Pawła odmówiona została modlitwa do Patrona oraz oddano hołd Wielkiemu  Polakowi poprzez złożenie kwiatów. Na pięknie udekorowanej sali gimnastycznej wystąpiły przedszkolaki  prezentując taniec z biało-żółtymi kwiatami następnie młodzież zaprezentowała spektakl ,, Różą” oraz   poeta ludowy Józef Ciupak. Ten październikowy dzień zapisał się w naszej pamięci okazją do życzliwych rozmów w gronie wspólnoty oraz okazją do budowania trwałego pomnika św. Jana Pawła II. Dziękujemy organizatorom za wspaniałe przyjęcie.