Szkoła przystąpiła do projektu  SP! SERCE I POMOC   pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W dniu 29 września 2022r. Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch wręczyła naszej szkole Akredytację wstępną. Celem programu jest ułatwienie uczniom procesu adaptacji do nowych  warunków szkolnych, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i obniżenie stresu związanego z rozpoczęciem nauki w klasie IV oraz wspieranie rodziców w nowej dla rodziny sytuacji.