Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno -Społecznego ,,Każdy inny- wszyscy równi”. Głównym celem naszych działań będzie kształtowanie tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwijanie empatii wobec nich