Mimo rozbiorów Polski, pamięć o KONSTYTUCJI 3 MAJA przez kolejne pokolenia pomagała podtrzymywać wiarę w odzyskanie niepodległości. Na przekór wszelkim zakazom, polska ludność, która znajdowała się pod zaborami, świętowała kolejne rocznice uchwalenia tej ustawy. Natomiast od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku, ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA uznano za jedno z dwóch najważniejszych świąt państwowych.

W coroczny kalendarz uroczystości w naszej szkole jest wpisany apel z okazji rocznicy uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA. Uczniowie klas 4, 5, 6, 8 zaprezentowali wiersze i pieśni patriotyczne. Akademia została przygotowana pod kierunkiem p. Stanisława Hopa i przy współpracy p. Bożeny Bukowskiej.