Po raz kolejny wzięliśmy udział w ogólnopolskim programie Złote Szkoły NBP popularyzującym wiedzę ekonomiczną w środowiskach szkolnych. Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Program aktywizuje nauczycieli i uczniów do podejmowania zespołowych inicjatyw na rzecz swojej szkoły i najbliższego otoczenia przybliżających zagadnienia ekonomiczne w nowatorski i przystępny sposób. Zespoły nazwane Drużynami Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej ubiegają się o tytuł „Złotej Szkoły NBP”, wykonując określone w programie zadania. Temat przewodni programu to: „Bezpieczni w finansach osobistych”. W realizowanych zadaniach poruszone były następujące zagadnienia:

1. Gotówka jako powszechnie akceptowana metoda płatności w Polsce. Jak bezpiecznie korzystać z gotówki i rozpoznawać zabezpieczenia polskich banknotów?

2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w trakcie korzystania z bankowości elektronicznej i mobilnej.

3. Ochrona danych i pieniędzy przed cyberzagrożeniami. Jakie konsekwencje finansowe niesie kradzież tożsamości?

4. Zagrożenia związane z produktami finansowymi oferującymi wysoką stopę zwrotu.

5. Bezpieczne przechowywanie pieniędzy. Jak są chronione depozyty w bankach?

6. Ryzyko pułapki rosnącego zadłużenia. Co trzeba wiedzieć o szybkich pożyczkach?

7. Sztuka zawierania zobowiązań finansowych. Jak korzystać z praw konsumenckich przy podpisywaniu umów?

Projekt zobowiązywał do wykonania trzech zadań: lekcja z ekonomią, debata szkolna i warsztat uczniowski. W ramach zadania pierwszego tj „Lekcja z ekonomią” zostały przeprowadzone lekcje w klasie siódmej i ósmej o tematyce: „Oszczędności bankowe” , „ Idziemy na zakupy”, „Sztuka zawierania zobowiązań finansowych, tj. kredyt lub pożyczka”. Wszystkie lekcje zostały przeprowadzone podczas lekcji matematyki, chociaż łączyły niekiedy wiadomości z innych przedmiotów: historia , informatyka. Podczas dyskusji uczniowie dowiedzieli się, co to jest bank, poznali najważniejsze elementy systemu bankowego oraz wiedzą jaką funkcję pełni bank. W trakcie lekcji dowiedzieli się też jak sprawdzić autentyczność banknotu, czyli na co zwrócić uwagę. Dzięki nabytej na lekcjach umiejętności obliczania procentów łatwiej będzie im obliczyć odsetki i określić stan rachunku w danym czasie. Lekcje zachęciły niektórych  uczniów do oszczędzania i inwestowania pieniędzy, wskazując zalety pomnażania kapitału. Podczas lekcji uczniowie pracowali w grupach co wymagało od nich wspólnych wysiłków, współpracy, współdziałania, udzielania sobie pomocy i pełnienia różnych funkcji.   Metody pracy były zróżnicowane w formie krótkich prac projektowych, praca w grupach czy lekcja odwrócona. Kładziony był nacisk na przygotowanie praktyczne. W zaplanowanych grach, scenach i zadaniach to uczniowie byli głównymi bohaterami. Chętnie brali udział w zajęciach, pracowali z zaangażowaniem a także dla wielu z nich ciekawą alternatywą dla tradycyjnych lekcji były zajęcia z ekonomii. W temacie lekcji: „Sztuka zawierania zobowiązań finansowych, tj. kredyt lub pożyczka” uczniowie wskazywali argumenty za zaciągnięciem zobowiązania finansowego oraz minusy takiego rozwiązania. Do plusów zaliczali np. możliwość zakupu droższych produktów, jak mieszkanie, lodówka czy samochód, możliwość sfinansowania ważnych celów – np. pieniądze na naukę, rozwój przedsiębiorstwa, inne inwestycje; do minusów – konieczność ponoszenia wyższych wydatków związanych ze spłatą kapitału kredytu wraz z odsetkami, zagrożenie wpadnięciem w pętlę zadłużenia (gdy bierzemy kredyty na spłatę wcześniejszych zobowiązań), stres wywołany obciążeniami finansowymi itp.

Debata to kolejne zadanie w ramach programu ogólnopolskiego. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy 7 i 8 naszej szkoły oraz zaproszeni eksperci będący przedstawicielami instytucji finansowych i publicznych. Moderatorem spotkania była, pani Justyna – koordynator projektu, która czuwała nad sprawnym przebiegiem dyskusji. Pytania były zadawane przez Szkolną Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Zaproszeni goście to: pani mgr inż. Romana Dubas – dyrektor naszej szkoły, pani Agnieszka Wrona absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz wieloletni pracownik PKO Banku Polskiego w Przeworsku oraz przedstawiciel Rady Pedagogicznej i opiekun SKO. Debata miała charakter panelowy. Eksperci debaty zostali wcześniej poinformowani o celach i pytaniach jakie będą poruszane w czasie dyskusji. Może warto mieć internetowe konto bankowe lub usługę mobilną. A może wobec istniejących zagrożeń należy zrezygnować z bankowości elektronicznej? – na te oraz inne tematy próbowali odpowiedzieć uczestnicy szkolnej debaty. Aby bezpiecznie zarządzać finansami osobistymi, należy nauczyć się dbać o własne pieniądze tak, by ograniczać ryzyko ich utraty w różnych życiowych sytuacjach. Warto pamiętać, że mamy wolność wyboru metody płatności. Płacąc gotówką, dobrze jest umieć rozpoznawać zabezpieczenia banknotów przed fałszerstwami. Korzystając z bankowości elektronicznej w tym mobilnej, trzeba przestrzegać żelaznych zasad bezpieczeństwa chroniących przed cyberzagrożeniami. Mając oszczędności, trzeba wiedzieć, jak je bezpiecznie przechowywać. Inwestując, trzeba umieć oszacować ryzyko, a pożyczając, unikać pułapki rosnącego zadłużenia. Zawsze trzeba wnikliwie czytać umowy dotyczące zobowiązań finansowych i podpisywać je tylko wtedy, jeśli nie budzą żadnych wątpliwości. Mając te umiejętności, jesteśmy BEZPIECZNI W FINANSACH OSOBISTYCH!

Warsztaty z reguły prowadzone były przez Drużynę Ambasadorów w formie cyklicznych spotkań, które odbywały się na lekcjach m.in. matematyki, historii. Wszystkie przeprowadzone warsztaty opierały się na materiałach(broszurach) udostępnionych w programie Złote Szkoły NBP. Oprócz tego Drużyna Ambasadorów wykorzystywała filmy edukacyjne powiązane z tematem przewodnim. Przygotowania do warsztatów odbywały się pod okiem opiekunów zgłoszonych do programu, którzy udzielali wskazówek oraz pomagali w przygotowaniu materiałów do zajęć oraz niekiedy pomagali w prowadzeniu tych warsztatów. Stosowane metody i środki były zróżnicowane tak aby uczniowie z zaciekawieniem nabywali wiadomości z zakresu edukacji ekonomicznej. Do efektów tej pracy można zaliczyć nabycie przez uczniów nowych wiadomości, nowych doświadczeń oraz wiele ciekawych materiałów powstałych w czasie realizacji projektu. Uczniowie tworzyli grafiki, infografiki, prezentacje oraz filmy na miarę swoich możliwości. Podczas warsztatów uczniowie wypracowali wady i zalety konta bankowego, działania ograniczenia ryzyka związanego z korzystaniem z bankowości internetowej.

Podsumowując, z dużą satysfakcją możemy stwierdzić, że wszystkie działania związane z projektem poszerzyły wiedzę naszych uczniów z zakresu edukacji ekonomicznej. Zarówno lekcje, warsztaty oraz debaty i spotkania z ekspertami przez wszystkich uczestników programu będą miło wspominane a cenne wskazówki oraz doświadczenia z czasem zaprocentują w bezpiecznych finansach osobistych.