Czy warto mieć internetowe konto bankowe lub usługę mobilną? A może wobec istniejących zagrożeń należy zrezygnować z bankowości elektronicznej? – na te oraz inne tematy próbowali odpowiedzieć uczestnicy szkolnej debaty.

Debata została przeprowadzona w dniu 18 marca 2022r., w ramach udziału w programie Złote Szkoły NBP. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy 7 i 8 naszej szkoły oraz zaproszeni eksperci będący przedstawicielami instytucji finansowych i publicznych. Moderatorem spotkania była, pani Justyna – koordynator projektu, która czuwała nad sprawnym przebiegiem dyskusji. Pytania były zadawane przez Szkolną Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Zaproszeni goście to: pani mgr inż. Romana Dubas – dyrektor  naszej szkoły, pani Agnieszka Wrona absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz wieloletni pracownik  PKO Banku Polskiego w Przeworsku oraz przedstawiciel Rady Pedagogicznej i opiekun SKO.

 Debata rozpoczęła się od powitania uczestników, wprowadzenia w tematykę oraz cele spotkania. Po tym wstępie rozpoczęła się oficjalna część debaty.

 Temat dyskusji wprowadzającej brzmiał: ” Która z form: tradycyjna czy elektroniczna powinna być wybierana przez użytkowników bankowości ?”. Eksperci zwrócili uwagę, że postęp technologiczny sprawił, iż bankowość tradycyjna staję się mniej popularna a w jej miejscu pojawiła się bankowość elektroniczna i mobila, która jest coraz częściej wybierana. Dzięki nim klienci mogą szybko i sprawnie dokonywać płatności w każdym miejscu i czasie. Kolejne pytanie skierowane do ekspertów brzmiało : “Jakie korzyści związane są z bankowością elektroniczną?”. Zwrócono uwagę że zarówno bank jak i jego klienci korzystający z bankowości elektronicznej mogą liczyć na szereg korzyści wynikających z używania tej formy usług bankowych. Wymieniane argumenty od strony klienta, to m.in. ułatwienie dostępu do usług bankowych bez wychodzenia z domu, za pomocą np. telefonu komórkowego, możliwość sprawdzenia np. stanu rachunku w dowolnym miejscu oraz czasie (dostęp 24 godziny 7 dni w tygodniu) oraz wykluczenie zagrożeń związanych z korzystaniem z bankowości tradycyjnej: np. kradzież gotówki.

Inne korzyści dla klientów banku to także: niższe koszty prowadzenia rachunku (np. opłata za wykonywanie przelewów jest kilkukrotnie niższa, jeśli jest wykonana przez Internet niż w banku), szybsza realizacja zadań, zniwelowanie ilości wypełnianych dokumentów, atrakcyjne oprocentowanie, dostęp do aktualnej oferty banku. Z kolei podstawowe zalety bankowości elektronicznej dla banku to: zniwelowanie zagrożeń powstających podczas korzystania z bankowości tradycyjnej, np. fałszerstwo dokumentów; rozszerzenie obszaru, na którym działa bank – bez konieczności tworzenia placówek fizycznych oraz skrócenie czasu potrzebnego do obsługi klienta – wiele operacji wykonywanych jest w trybie samoobsługowym.

Kolejnym kluczowym pytaniem było to „ Jakie są zagrożenia związane z korzystaniem z bankowości elektronicznej a jakie z mobilnej ?”. Na ryzyko w bankowości elektronicznej narażeni są nie tylko klienci ale również bank. Ze strony klienta jest to przede wszystkim: wyłudzenie danych, które pozwala na przeprowadzanie transakcji; kradzież z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania; kopiowanie karty płatniczej; kradzież z wykorzystaniem karty z możliwością płatności zbliżeniowych; kradzież z użyciem danych karty płatniczej klienta; niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z aplikacji mobilnych; kradzież tożsamości klienta; kradzież w sklepie internetowym i wiele innych sytuacji związanych z cyberzagrożeniami. Głównym celem debaty było odpowiedzenie na pytanie: „ Jak chronić swoje  dane oraz pieniądze przed cyberzagrożenimi”.  Zostało wymienionych kilkanaście istotnych zasad zachowania się  i konsekwentnego ich przestrzegania. Na te i wiele innych pytań zaproszeni goście udzielali wyczerpujących odpowiedzi. Dzięki temu został opracowany przewodnik „ Podstawowe zasady bezpieczeństwa w trakcie korzystania z bankowości elektronicznej” przez naszych uczniów, do zapoznania z którym wszystkich chętnych zapraszamy.

Na zakończenie debaty  pani Justyna dokonała zbiorczego podsumowania wniosków z omawianych zagadnień.

Aby bezpiecznie zarządzać finansami osobistymi, należy nauczyć się dbać o własne pieniądze tak, by ograniczać ryzyko ich utraty w różnych życiowych sytuacjach. Warto pamiętać, że mamy wolność wyboru metody płatności. Płacąc gotówką, dobrze jest umieć rozpoznawać zabezpieczenia banknotów przed fałszerstwami. Korzystając z bankowości elektronicznej w tym mobilnej, trzeba przestrzegać żelaznych zasad bezpieczeństwa chroniących przed cyberzagrożeniami. Mając oszczędności, trzeba wiedzieć, jak je bezpiecznie przechowywać. Inwestując, trzeba umieć oszacować ryzyko, a pożyczając, unikać pułapki rosnącego zadłużenia. Zawsze trzeba wnikliwie czytać umowy dotyczące zobowiązań finansowych i podpisywać je tylko wtedy, jeśli nie budzą żadnych wątpliwości. Mając te umiejętności, jesteśmy BEZPIECZNI W FINANSACH OSOBISTYCH!

Spotkanie przebiegło w miłej i spokojnej atmosferze. Uczniowie wykazali się umiejętnością prowadzenia kulturalnej rozmowy oraz sporą wiedzą z zakresu edukacji finansowej.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom a przede wszystkim ekspertom za udział w debacie.

Kodeks cyberbezpieczeństwa

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej i mobilnej