W dniu 21.01.2022r. Dziadkowie uczniów z klas I-III uczestniczyli w imprezie zorganizowanej na ich cześć pod hasłem: „Kwiaty dla Babci i Dziadka- Poczytaj mi Babciu! Poczytaj mi Dziadku!” Dziadkowie zobowiązali się, że będą czytać swoim kochanym wnukom w celu odciągnięcia ich od zagrożenia jakie niesie wirtualna rzeczywistość.