Prosimy o dostarczenie podpisanych oświadczeń do Sekretariatu Urzędu Gminy do dnia 15 lipca 2021 r. za wyjątkiem oświadczenia dot. Stanu Zdrowia Dziecka w Dniu Wyjazdu, które należy dostarczyć podpisane opiekunowi/kierownikowi kolonii bezpośrednio w dniu wyjazdu. 

DOKUMENTY DO POBRANIA

PROGRAM KOLONII GRUPA 1

PROGRAM KOLONII GRUPA 2

OŚWIADCZENIE 1

OŚWIADCZENIE 2

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZECZY WARTOŚCIOWYCH KOLONIA 2021

OŚWIADCZENIE W DNIU WYJAZDU