REGULAMIN

SZKOLNEGO TURNIEJU SZACHOWEGO  O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W JAWORNIKU POLSKIM

§ 1  CEL

Głównym celem turnieju jest popularyzacja królewskiej gry w szachy, która rozwija i ćwiczy wyobraźnię przestrzenną, poprawia koordynację ruchów, uczy logicznego myślenia, strategii, rozwija cechy takie jak opanowanie, koncentracja, cierpliwość i wytrwałość, umiejętność radzenia sobie z sytuacją wygranej czy przegranej a przede wszystkim uczy zdrowej rywalizacji, postępowania według zasad fair play i szacunku wobec przeciwnika.

§ 2 ORGANIZATOR

Organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim.

Komisja turnieju: mgr inż. Romana Dubas,  mgr Justyna Pawełek,  Łukasz Pieniądz.

§ 3 TERMIN I MIEJSCE

Turniej rozegrany zostanie 16 czerwca 2021 roku, na terenie szkoły, w sali 212, odpowiednio dla kategorii:

klasy I – III,  godz. 8:00 do 9:30

klasy IV- VI, godz.   9:45 do 11:15

klasy VII – VIII godz. 11:30 do 12:45

§ 4 ZASADY TURNIEJU

1. Liczba miejsc jest ograniczona – do 20 uczestników w każdej kategorii. Decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Zgłoszenia do turnieju odbywają się w sali 212 u pani Justyny Pawełek do 10.06.2021r.

3. W turnieju biorą udział chętni uczniowie klas I – VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim, którzy dobrze opanowali znajomość gry w szachy ( zgłoszeni uczestnicy sprawnie poruszają się bierkami po szachownicy, wykonują roszadę, szachują i potrafią grać końcówki: “szach – mat”).

4. Podczas gry obowiązują zasady gry w szachy FIDE.

5. Gracze kojarzeni są programem kojarzeń ChessManager.

6. System przeprowadzenia turnieju: ” Szwajcarski”.

7. Liczba rund – 5

8. Za wygraną partię zawodnik uzyskuje 1pkt., za przegraną 0 pkt., a za remis – 0,5 pkt.

9. Kolejność zawodników ustalana jest na podstawie liczby zdobytych punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów o zajętych miejscach decydują kolejno:

a) wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku

b) wartościowanie Buchholza

c) wartościowanie progresywne

d) liczba zwycięstw

e) losowanie

10. Tempo gry – około 10 minut dla zawodnika na całą partię, przy użyciu zegara szachowego.

11. Kwestie sporne rozstrzyga sędzia

12. Przybycie do stolika z opóźnieniem większym niż 10 min powoduje porażkę zawodnika

13. Na sali gry obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów oraz zakaz wnoszenia telefonów komórkowych.

14. Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów ogłoszenia wyników oraz promocji działań związanych z organizacją turnieju.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

16. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną uczniowie, którzy zdobędą największą liczbę punktów.

§ 5 NAGRODY

Dla trzech najlepszych miejsc w każdej kategorii przewidziano nagrody oraz dla wszystkich uczestników dyplomy za uczestnictwo w turnieju i drobne upominki.