Pracujemy za pieniądze ale czy pieniądze mogą pracować dla nas ? – o sile zarządzania własnymi pieniędzmi, to jeden z tematów debaty szkolnej.

Debata została przeprowadzona w dniu 28 kwietnia 2021r. W ramach udziału w programie Złote Szkoły NBP. W spotkaniu online z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Moderatorem spotkania była koordynator programu, pani Justyna, która czuwała nad sprawnym przebiegiem dyskusji a także prowadziła debatę. Na spotkanie zostali zaproszeni eksperci przez Szkolną Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, przedstawiciele instytucji publicznych: pani mgr inż. Romana Dubas – dyrektor  naszej szkoły, pani Agnieszka Wrona absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz wieloletni pracownik  PKO Banku Polskiego w Przeworsku oraz przedstawiciel Rady Rodziców prowadzący własną działalność gospodarczą.

Debata rozpoczęła się od powitania uczestników, wprowadzenia w tematykę oraz cele spotkania. Po tym wstępie rozpoczęła się oficjalna część debaty.

Temat dyskusji wprowadzającej brzmiał: “Czy warto oszczędzać?”. Uczniowie pracowali w grupach podzielonych na pokoje. Efekty pracy każdej z grup uczniowie przedstawiali na forum. Zebrane argumenty podsumowała ekspertka, pani Agnieszka Wrona, która poddała propozycję zasad, jakimi powinno się kierować podczas gospodarowania własnymi środkami finansowymi, aby uniknąć pożyczki lub niebezpiecznego zjawiska jakim jest spirala zadłużenia. Przedstawiła również różnice pomiędzy kredytem a pożyczką a także przybliżyła pojęcie poduszki finansowej.           Kolejnym tematem poddanym dyskusji było pytanie: “Czy warto planować wydatki ?”. Po dyskusji uczniów na ten temat,  zabrała głos pani dyrektor mgr inż. Romana Dubas, która odwołując się do własnego doświadczenia zawodowego zwróciła uwagę iż systematyczne i konsekwentne planowanie wydatków oraz i analizowanie pozwala na kontrolowanie oraz utrzymanie stabilizacji finansowej zarządzanej placówki. Głos również zabrał przedstawiciel firmy budowlanej, który potwierdził iż posiadanym budżetem należy zarządzać w sposób odpowiedzialny i przedsiębiorczy ale także ważne jest przeznaczenie środków na rozwój firmy, pracowników oraz przemyślane możliwości inwestycyjne. Ostatnim celem debaty było wypracowanie przykładów na to: “Jakie są sposoby na pomnażanie oszczędności?”. Uczniowie poddali propozycję kupowania taniej a sprzedawania drożej produktów, usług czy chociażby  inwestowanie w nieruchomości, które z czasem nie tracą na wartości tak jak np. samochód ale wartość ich rośnie. Jeden z ekspertów pani Agnieszka Wrona zwróciła uwagę, że pieniądze przechowywane w domu, nie są dobrym pomysłem, gdyż w dłuższej perspektywie czasu tracą na wartości, są też łatwym łupem dla złodziei. Dlatego warto je ulokować w banku, poprzez korzystanie z konta oszczędnościowego lub lokaty. Ekspert zaproponował również obligacje skarbowe a także inne formy wymagające dużej wiedzy na temat rynku finansowego i zasad znajomości  inwestowania jakim są fundusze inwestycyjne.

Na zakończenie debaty  pan Łukasz Pieniądz dokonał zbiorczego podsumowania wniosków z omawianych zagadnień. Spotkanie przebiegło w miłej i spokojnej atmosferze. Uczniowie wykazali się umiejętnością prowadzenia kulturalnej rozmowy oraz sporą wiedzą z zakresu edukacji finansowej.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom a przede wszystkim ekspertom za udział w debacie.