Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu Złote Szkoły NBP, którego temat przewodni brzmi Giganci Finansów Osobistych. Celem realizacji programu jest podejmowanie działań kształtujących kompetencje ekonomiczne a także przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. W ramach programu zostały powołany zespół 5 uczniów z klasy 8 zwany Drużyną Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, którgo zadaniem jest podejmowanie inicjatyw na rzecz szkoły przybliżających zagadnienia ekonomiczne w nowatorski i przystępny sposób. Drużyna zdobywa niezbędną wiedzę do wykonywania zadań, opracowuje pomysły na ich realizację i przeprowadza działania  programu  z pomocą nauczycieli, którzy pilotują program w szkole.

          Finanse osobiste to sztuka zarządzania własnymi pieniędzmi. Umiejętność kontrolowania wydatków tak, by zawsze wystarczało na wszystkie potrzeby. Świadome korzystanie z narzędzi pomnażania tego, co udało się odłożyć. Mądre budowanie bezpieczeństwa finansowego, które umożliwia planowanie przyszłości.

          Te umiejętności procentują przez całe życie, dlatego warto je doskonalić od najmłodszych lat.          Podsumowaniem udziału w programie będzie konkurs online wiedzy matematyczno – ekonomicznej dla uczniów klas 7-8, do którgo serdecznie zapraszamy już w Piątek, 30.04.2021r o godz. 14: 00. Zapisy do konkursu będą prowadzili nauczyciele matematyki do 29.04.2021r

REGULAMIN KONKURSU

SŁOWNIK POJĘĆ FINANSOWYCH