Zespół szkół w Jaworniku Polskim
Jawornik Polski - Zespół Szkół

Projekty

  • PROJEKT 13 „Prawa dziecka a problemy współczesnego świata”

 

 

  • PROJEKT 11 - "POWIAT PRZEWORSKI - wspomaganie szkół drogą do jakości " - finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

  • PROJEKT 10 - "W drodze do kariery. Większa skuteczność nauczania dzięki wdrożeniu nowoczesnych technik uczenia się i nauczania" - współfinansowanych przez EFS 

 

 

 

  • PROJEKT 7 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Jawornik Polski poprzez indywidualizację nauczania" - p.Małgorzata Kojder

 

  • PROJEKT 6 - "Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne - nowa jakość edukacji" - p. Basia Bury

 

  • PROJEKT 5 - "Czym skorupka za młodu ..." - p.Mariola Pinkowicz

 

  • PROJEKT 4 - "Pomoc doradcza i interwencyjna pedagoga, psychologa i logopedy

                           mieszkańcom gminy Jawornik Polski"

 

  • PROJEKT 2 - "Trzymaj formę" - p.Barbara Ziętek

 

  • PROJEKT 1 - "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" - p. Małgorzata Kojder
Wykonanie: d4u.pl
Copyright by www.zsjawornik.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zespół Szkół nr 1 w Jaworniku Polskim