Zespół szkół w Jaworniku Polskim
Jawornik Polski - Zespół Szkół

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I WYDARZEŃ SZKOLNYCH

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I WYDARZEŃ SZKOLNYCH

 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II Z KLASAMI GIMNAZJALNYMI

ROK SZKOLNY 2017/2018

lp.

TERMIN

ZADANIA, WYDARZENIA,
CZYNNOŚCI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

FORMA

zaangażowana klasa

1

4.IX.2017

Rozpoczęcie roku szkolnego

E. Łamasz, M. Kojder,
P. Gwizdała

 

Akademia

2

14.X.2017

 

Dzień Edukacji Narodowej

E. Pelc, B. Ziętek,
W. Petynia

Akademia

3

16.X.2017

Rocznica wyboru Jana Pawła II

na papieża,
Piesza pielgrzymka do Hadel Szklarskich

ks. G. Gładysz,
wychowawcy klas
IV-VII, II-III Gim.

Lekcje wychowawcze

Msza Święta
o godz. 12:00
pielgrzymka ucz.IV-VII,
II-III G

4

 

 

Koniec X

 

 

Pasowanie na ucznia I klasy Szkoły Podstawowej

I. Zgłobicka

Uroczysty apel,
kl. I SP

 

5

1.XI.2017

Wszystkich Świętych

Wychowawcy klas

Lekcje wychowawcze

Porządkowanie mogił

6

11. XI.2017

Narodowe Święto Niepodległości

S. Hop, A. Warchoł-Suberlak

 Udział w uroczystościach gminnych, Uroczysty apel

7

30.XI.2017

(28 - 30.XI)

Andrzejki

Wychowawcy klas,

Rada Rodziców,
Samorząd Uczniowski

Konkursy
i zabawy

w klasach, dyskoteka szk.

8

6.XII.2017

Mikołajki

Rada Rodziców

Konkursy
i zabawy

w klasach

9

22.XII.2017

1. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia
2. Spotkanie opłatkowe

A. Hus, B. Bukowska,
A. Mołoń, J. Pawełek

Spotkanie ogólne, opłatek, kolędy

10

23 - 31.XII.2017

Zimowa przerwa świąteczna

 

11

Styczeń
2018

Zabawa karnawałowa

Rada Rodziców,
Samorząd Uczniowski

Zabawa, konkursy

12

 

 

21-22.I.2018

Dzień Babci i Dziadka

 

Wychowawcy klas
I-III SP

Akademia,
wykonanie upominków

13

29.I. - 11.II. 2018

Ferie zimowe

 

14

8.III.2018

Dzień Kobiet

Samorząd Uczniowski

Lekcje savoir-vivre

15

21.III.2018

Powitanie wiosny

Wychowawcy klas
I-III SP

Topienie marzanny, gry
i zabawy

16

29.III. -03.IV.2018

Wiosenna przerwa świąteczna

 

17

 kwiecień

 

Dzień Ziemi

B. Organiściak,
R. Dubas

Apel

18

18-20.IV.2016

Egzamin gimnazjalny
18.04. - cz. humanistyczna
19.04. - cz. matem.-przyrod.

20.04. - język obcy

Wych. klasy III -
A. Mołoń, Dyrektor szkoły, Zespół Nadzorujący

Kl. III G

19

 

 

3.V.2018

 

 

 

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

B. Organiściak,
P. Gwizdała

Akademia ,

Udział w uroczystościach gminnych

20

 

 

 

21.V.2018Rocznica nadania szkole podstawowej
im. Jana Pawła

Święto Patrona szkoły

ks. G. Gładysz,
M. Piątek, W. Petynia, E. Pelc

Msza św. ,

Akademia

 

21

 

 

26.V.2018

 

 

Dzień Matki

Wychowawcy klas
I-III SP

Lekcje wychowawcze, akademia

22

1.VI.2018

Dzień Dziecka

Święto Sportu Szkolnego

Nauczyciele wychowania fizycznego

Gry i zabawy, zawody sportowe, konkursy

23

V - VI.2018

Prezentacja projektów gimnazjalnych

Opiekunowie projektów

Projekty

24

19.VI.2018

Pożegnanie absolwentów gimnazjum

Wych. klasy III -
A. Mołoń, rodzice

Spotkanie okolicznościowe

25

22.VI.2018

Zakończenie roku szkolnego/

 

zakończenie klas III Gimn.

J. Pawełek, E. Pelc,
A. Mołoń

Akademia

 

26

01.VII - 31.VIII.2018

Ferie letnie

 

27

1.IX. 2018

Rozpoczęcie roku szkolnego

M. Piestrak,
A. Warchoł-Suberlak,
K. Gósz

Akademia

 

 

 

Wykonanie: d4u.pl
Copyright by www.zsjawornik.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zespół Szkół nr 1 w Jaworniku Polskim