Zespół szkół w Jaworniku Polskim
Jawornik Polski - Zespół Szkół

DLA RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2016/2017


REFERAT nt. "Jak uczyć w szkole dzieci i młodzież świadomego odżywiania."


REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z PODRĘCZNIKÓ I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH


800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje.

 


WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

 

 

Wykonanie: d4u.pl
Copyright by www.zsjawornik.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zespół Szkół nr 1 w Jaworniku Polskim