Zespół szkół w Jaworniku Polskim
Jawornik Polski - Zespół Szkół

Aktualności

Ku niepodległej

21 grudnia 2018

 

18  grudnia  grupa Artystyczna Rekonstrukto  zaprezentowała opowieść o tym jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i  ojczyznę. Lekcję historii  upamiętniającą dążenia niepodległościowe wzbogaciły stroje szwoleżera, powstańca, kosyniera, oficera I brygady Legionów Polskich i kolekcja replik broni używanych przez powstańców i w czasie I wojny światowej. Podczas pokazu uczniowie byli wciągnięci do wspólnej zabawy, przebierali się w stroje żołnierza.

 

 

Mikołaj w szkole

06 grudnia 2018

 

6 grudnia to jeden z najbardziej oczekiwanych dni w roku. W tym dniu do naszej szkoły zawsze przybywa Św. Mikołaj. W tym roku, pomimo braku śniegu także nie zawiódł dzieci. Z pomocą Mikołajek rozdawał najmłodszym prezenty a starszym uczniom słodkości. Wszyscy uczniowie brali także udział w szukaniu czekoladowych mikołajów schowanych na terenie szkoły. 

 

 

Efektowne pokazy

05 grudnia 2018

 

4 grudnia 2018 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w niecodziennej lekcji pt. ,,Naukowa epidemia, czary mary i alchemia" prowadzonej przez Grupę Zaelektryzowani. W programie znalazły się eksperymenty z fizyki i chemii, bezpieczne zabawy z gazami np. ciekłym butanem, helem, wodorem. Pokazy odbyły się z wykorzystaniem znanych i stosowanych w życiu codziennym rekwizytów. Uczniowie obserwowali pokazy, ale też sami brali udział w niektórych eksperymentach a także w przystępny sposób dowiadywali się o wielu ciekawych zjawiskach fizycznych, które towarzyszą im na co dzień a nie zawsze je dostrzegają.

 

 

Klauzula informacyjna

04 grudnia 2018

 

Na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. „RODO", informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim z siedzibą w Jawornik Polski 209, 37-232 Jawornik Polski

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : iod_sp_jawornik@onet.pl

3. Cel i podstawa przetwarzania:

- Dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane tylko i wyłączenie na zasadach określonych w Art. 6 Rozporządzenia RODO i w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu; na podstawie prawa - w celu wypełniania ciążących na  nasze Szkole obowiązków prawnych oraz zadań realizowanych w interesie publicznym, w celu realizacji umów, w celu ochrony i dochodzenia roszczeń, dla ochrony Państwa żywotnych interesów.

 Podstawowym zadaniem naszej placówki jest realizacja celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które wypełniamy na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej, Ustawy z dnia 24 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących i aktów prawa miejscowego określających prawa i obowiązki jednostek realizujących zadania w zakresie oświaty.

- Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się również dla realizacji innych celów, określanych każdorazowo na podstawie wyrażonej zgody

 4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty którym dane zostaną powierzone do realizacji celów przetwarzania oraz podmioty na podstawie wyrażonej zgody.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania nauki lub umowy w przypadku dzieci przedszkolnych, a po jej zakończeniu zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem  sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisu prawa, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub  jest niezbędne dla zawarcia z Państwem umowy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne i mają Państwo prawo do cofnięcia zgody - ich dalsze przechowywanie zakończy się  od czasu pisemnego cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Jednakże w pewnych sytuacjach prawo do cofnięcia zgody nie działa wstecz - np. w przypadku wizerunku już upublicznionego przed wycofywaniem zgody.

 

 

Bushi- Do

29 listopada 2018

 

24 listopada 2018 po raz pierwszy w naszej szkole odbyły się VIII Mistrzostwa Szkoły Sztuk Walki i Samoobrony ,,Bushi - Do" o Puchar Wójta Gminy Jawornik Polski.  Uczniowie  szkoły uczęszczający na zajęcia dodatkowe: Lena K, Ola S, Gabriela S, Kuba Ł, Bartłomiej G, Mateusz P, Jakub G, Patryk P, Sara P oraz grupy z Zarzecza, Futomy, Bachórza, Sołonki i Lubeni. zaprezentowali swoje umiejętności w następujących konkurencjach: kata, kata z bronią, kata synchroniczne, duo-system, walki semi-kontakt.

 

 

Szkoła wspiera rodziców

27 listopada 2018

 

15 listopada na spotkaniu z rodzicami uczniów gościliśmy przedstawicieli Placówki  Terenowej  KRUS z Przeworska i strażaków z OSP w Jaworniku Polskim. Pani Jolanta Szylar zaprezentowała w ramach działalności prewencyjnej tematykę związaną z zasadami ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Panowie: Damian Budnik i Kamil Warchoł przybliżyli wszystkim podstawowe zasady postepowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Następnie zademonstrowali prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udzielanie pierwszej pomocy przy krwotokach, złamaniach ranach i omdleniach. Następnie rodzice mieli możliwość wykorzystania swojej wiedzy w ćwiczeniach praktycznych na fantomie. Na zakończenie szkolenia odbył się test pod hasłem ,,Upadek to nie przypadek" i dla najlepszych rozdano nagrody.

 

 

Spotkanie z rodzicami

12 listopada 2018

15 listopada, czwartek, odbędzie się spotkanie z rodzicami. O 15.00 spotkanie ogólne na stołówce. Następnie spotkanie z wychowawcami w klasach. 

STULECIE NIEPODLEGŁEJ

11 listopada 2018

 

11 listopada społeczność szkoły brała udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości, które rozpoczęto przemarszem spod budynku gminy w rytm Orkiestry Dętej z Dylągówki do kościoła parafialnego na uroczystą Mszę Świętą za Ojczyznę.  Następnie p dyrektor, przedstawiciele rady pedagogicznej i uczniów  złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą Ziemię Katyńską a Harcerze z VI Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej zapalili znicze. Szkolni artyści pod kierunkiem p S Hopa, p B Organiściak i p R Staszczaka ponownie wystąpili przed społecznością lokalną.  To wyjątkowe święto dla nas wszystkich, ponieważ przez 123 lata niewoli Polska nie miała domu i dopiero dzięki odwadze, ofiarności  i bohaterstwu naszych przodków oraz  charyzmie  i determinacji Józefa Piłsudskiego  polska niepodległość stała się możliwa.

 

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >

Wykonanie: d4u.pl
Copyright by www.zsjawornik.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zespół Szkół nr 1 w Jaworniku Polskim