Zespół szkół w Jaworniku Polskim
Jawornik Polski - Zespół Szkół

Aktualności

Święto Konstytucji 3 maja

02 maja 2020

 

3 maja obchodzić będziemy 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W tych wyjątkowych dla Polski dniach pamiętajmy o wywieszeniu flagi państwowej – niech dumnie powiewający biało-czerwony sztandar przypomina wszystkim o świętach majowych oraz o tym, że choć dziś jesteśmy niepodległym narodem, to droga do naszej wolności utkana była morzem przelanej krwi i ogromem cierpień naszych przodków.

Informacja dla klasy 8

27 kwietnia 2020

Zespół Szkół w Kańczudze - rekrutacja

link do YouTube

link do Facebook

 

Informacja

24 kwietnia 2020

Zgodnie z dzisiejszymi informacjami przedłużone zostaje zawieszenie zajęć w szkołach do 24 maja. Nauka odbywać się będzie nadal w formie zdalnej.
Egzamin ósmoklasistów odbędzie się w dniach 16 - 18 czerwca.

.

08 kwietnia 2020

Informacja

07 kwietnia 2020

PRACA PORADNI PODCZAS STANU EPIDEMII

 

Szanowni Państwo!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i koniecznością ograniczenia osobistych kontaktów, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Pracowników, ulega zmianie organizacja pracy Poradni. Odwołujemy wszystkie wyznaczone terminy badań diagnostycznych i spotkań terapeutycznych. 

Uruchamiamy pracę zdalną.

Od poniedziałku do piątku zapraszamy do kontaktu poprzez następujące formy:

Kontakt telefoniczny w godzinach 8.00 - 16.00, tel. 16 648 82 50

Za pośrednictwem poczty elektronicznej  adres e-mail  poradniaprzeworsk@interia.pl  

Za pośrednictwem poczty na adres: ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk  

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość kontaktu/konsultacji ze specjalistami za pomocą skype`a, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

                                                                  

URUCHAMIAMY WSPARCIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ICH RODZICÓW:

Dzień tygodnia

Godziny

Pracownik

PONIEDZIAŁEK

  8.00 – 12.00        

 

 

 

12.00 – 16.00

 

 

 

psychoterapeuta mgr Katarzyna Bocheńska-Wojtas

psycholog, terapeuta mgr Renata Dudek

logopeda, terapeuta SI mgr Magdalena Gil Amador

 

psycholog, terapeuta mgr Elżbieta Sudoł

pedagog, doradca zawodowy mgr Krzysztof Flejszar

logopeda mgr Mariusz Jesiołowski

 

WTOREK

  8.00 – 12.00

 

 

 

12.00 – 16.00      

 

 

psycholog, terapeuta SI mgr Magdalena Wróbel

pedagog mgr Dorota Walas

neurologopeda mgr Małgorzata Łanda

 

psycholog mgr Ewelina Nowosiad-Świeca

tyflopedagog mgr Barbara Buczek

neurologopeda mgr Krystyna Gołębiowska

ŚRODA

  8.00 – 12.00

 

 

 

12.00 – 16.00      

 

 

psycholog mgr Ewelina Nowosiad-Świeca

pedagog, doradca zawodowy mgr Krzysztof Flejszar

logopeda, surdopedagog mgr Ewa Strączek

 

psycholog mgr Bogusław Dąbrowa

pedagog, logopeda mgr Regina Groch

logopeda, terapeuta SI mgr Magdalena Gil Amador

 

CZWARTEK

  8.00 – 12.00        

 

 

 

12.00 – 16.00

 

 

 

psycholog, terapeuta mgr Elżbieta Sudoł

psychoterapeuta mgr Łucja Gołębiowska

tyflopedagog mgr Barbara Buczek

logopeda mgr Mariusz Jesiołowski

 

psycholog, terapeuta mgr Renata Dudek

pedagog mgr Dorota Walas

neurologopeda mgr Małgorzata Łanda

 

PIĄTEK

  8.00 – 12.00        

 

 

 

12.00 – 16.00

 

 

 

psycholog mgr Bogusław Dąbrowa

pedagog, logopeda mgr Regina Groch

neurologopeda mgr Krystyna Gołębiowska

 

psycholog, terapeuta SI mgr Magdalena Wróbel

psychoterapeuta mgr Łucja Gołębiowska

logopeda, surdopedagog mgr Ewa Strączek

 

 

W pilnych sprawach, dotyczących wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii                  o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  prosimy o kontakt telefoniczny z Dyrektorem Poradni.

 

Przypominamy, że budynek przy ulicy Lwowskiej 16, w którym mieści się nasza placówka, jest zamknięty dla osób z zewnątrz.

Obecnie nie wyznaczamy nowych terminów spotkań w Poradni.

Zasady nauczania na odległość w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim zgodnie z rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 roku

24 marca 2020

 

1.            Podstawowym źródłem informacji jest dziennik elektroniczny. Wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele zobowiązani są do codziennego monitorowania informacji w zakładkach zadania domowe i wiadomości. 

2.            Kolejnym źródłem informacji obowiązującym w szkole jest   SMS i skrzynka e-mailowa, w której nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą się ze sobą komunikować.

3.            Nauczyciele mogą dodatkowo wybrać inne kanały przekazu informacji. O swoim wyborze bezpośrednio poinformują uczniów i rodziców. 

4.            W klasach I-III nauczyciele będą przekazywali rodzicom zagadnienia i wskazówki do pracy z dziećmi na początku dnia.

5.            Uczniów w klasach IV- VIII obowiązuje tygodniowy plan nauczania,  wg którego nauczyciele będą się kontaktować z uczniami i przekazywać informacje związane z realizacją tematu zajęć.

 Nauczyciele będą umieszczać informacje i   materiały rekomendowane przez MEN  od godz. 8.00 w każdym dniu, natomiast uczniowie kontaktują się z nauczycielem w godzinach wyznaczonych planem lekcji. 

Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach   i dostosować czas i tempo pracy do swoich możliwości z uwzględnieniem   przerw na odpoczynek.

6.            Wszyscy rodzice i uczniowie powinni się kontaktować z nauczycielem przez obowiązujące w szkole źródło przekazywania informacji w godzinach od 8.00 do 16.00.

7.            Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji ich wiedzy, umiejętności i wykonywania zadań każdy nauczyciel  ustala indywidualnie i przekazuje informację uczniom/rodzicom przez  dziennik elektroniczny.

8.            Biblioteka szkolna wypożycza lektury po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i na zasadach ustalonych przez bibliotekarkę. Maria Żak tel. 663 404 894.

 

 

Ogłoszenie

11 marca 2020

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Ogłoszenie

11 marca 2020

W dniach 12-13 marca 2020r. dla uczniów, którzy będą w szkole zaplanowano dowozy w następujących godzinach:
Przywozy 7:07 - Hadle
7:35 - Bazary
Odwóz: 13:30 Hadle oraz Bazary

< 1 2 3 4 5 6 7 8 >

Wykonanie: d4u.pl
Copyright by www.zsjawornik.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zespół Szkół nr 1 w Jaworniku Polskim